Over Vensters PO

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Het doel van Vensters PO is om samen met schoolbesturen en scholen te komen tot een instrument waarmee scholen:

  • de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgerichter kunnen werken
  • aan belanghebbenden verantwoording kunnen afleggen
  • informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen, onder andere met het oog op schoolkeuze.
    Lees meer...


Nieuws

Servicedesk donderdag 2 juli tot 14.30 uur bereikbaar

In verband met een teamuitje is de servicedesk van Schoolinfo donderdag 2 juli tot 14.30 uur per telefoon en e-mail bereikbaar. Op vrijdag 3 juli zijn we vanaf 8.30 uur weer te bereiken. 

Controleer uw gegevens eindtoets en schooladvies vanaf 1 juli  

Voor de indicatoren Resultaten eindtoets en Schooladvies en plaatsing in het voortgezet onderwijs op www.scholenopdekaart.nl wordt data van DUO gebruikt. Wij willen er, samen met u, voor zorgen dat deze indicatoren voor het gegevensjaar 2014-2015 in uw SchoolVenster getoond gaan worden op basis van de juiste gegevens. Daarom biedt DUO u tot vrijdag 17 juli 20.00 uur de gelegenheid uw gegevens, zoals u die voor 2 juni 2015 via uw leerlingadministratiesysteem heeft uitgewisseld met BRON, aan te vullen of te verbeteren.

Let op! De gegevens in de rapportage Controle voorlopige gegevens eindtoets en schooladvies zijn vanuit een voorlopig bestand van DUO opgesteld. In het bestand kunnen daarom fouten zitten of nog onvolledig zijn. Heeft u na 2 juni de gegevens uitgewisseld met BRON dan zijn ze niet opgenomen in deze rapportage.

Lees meer...

Goed registreren van de ontheffingsgronden Eindtoets

Het is belangrijk dat u de leerlingen die de eindtoets niet hebben gemaakt of niet hadden hoeven maken op de juiste wijze registreert in uw leerlingenadministratiesysteem. Hiervoor gebruik u de ontheffingsgronden. De ontheffingsgronden worden vanaf dit jaar namelijk ook gebruikt in de rekenregels voor de indicator Resultaten eindtoets. Ook de Inspectie wil de ontheffingsgronden voor het toezicht gaan gebruiken. Zo zorgt u ervoor dat de gegevens  straks juist op Scholenopdekaart.nl komt te staan. 

Lees meer...

Laat op Scholenopdekaart.nl zien wat u doet aan bewegingsonderwijs

Op Scholenopdekaart.nl geeft u inzicht in uw eigen school. Naast o.a. het leerlingenaantal, de schooltijden en het inspectierapport bepleit dr. Jo Lucassen van het Muller Instituut dat scholen op deze site ook informatie moeten plaatsen over hun lessen bewegingsonderwijs. Al was het alleen al omdat ouders grote waarde hechten aan de gymlessen. Lees de brochure

Online campagne Scholenopdekaart.nl

In juni is de online campagne voor Scholenopdekaart.nl richting ouders gelanceerd. Om www.scholenopdekaart.nl onder de aandacht te brengen is ervoor gekozen om Facebook en Twitter in te zetten. Dit houdt in dat we via beide kanalen- doelgroep ouders van kinderen tussen 2 en 12 jaar - informatie geven over www.scholenopdekaart.nl, onderwijs, ontwikkeling en ouderschap.

Lees meer...

Staat u in het nieuwe schooljaar goed op Scholenopdekaart.nl?

Op dit moment hebben ruim 2500 scholen het SchoolVenster voor een groot gedeelte gevuld. Heeft u uw SchoolVenster nog niet gevuld? Zorg ervoor dat u in het nieuwe schooljaar met een goed gevuld SchoolVenster op Scholenopdekaart.nl staat.

Om goed op Scholenopdekaart.nl te staan, is het belangrijk dat u ook de decentrale indicatoren zoveel mogelijk publiceert en waar nodig een toelichting schrijft bij de indicatoren. Ouders zullen de site gebruiken om scholen met elkaar te vergelijken. Zorg ervoor dat de indicatoren die mee worden genomen in het vergelijkendeel in ieder geval zijn gevuld. Lees hier om welke indicatoren het gaat en hoe u als school positief kan opvallen.

Nieuwe prognosecijfers

In het ManagementVenster vindt u de rapportage over de prognose van het aantal leerlingen van zowel de school als het gehele bestuur, de cijfers in de rapportage zijn sinds deze maand weer actueel.

De rapportage geeft u inzicht over de verwachte stijging en daling van de instroom en wat dit zou betekenen voor de bekostiging en het aantal fte van de school/het bestuur. De cijfers zijn gebaseerd op het scenariomodel PO, op de website van het scenariomodel is het ook mogelijk de cijfers meer te nuanceren en nauwkeuriger te berekenen.

Lees meer...

Houd uw account actueel

Ben u gebruikersbeheerder dan kunt u in Mijn Vensters aangeven welke personen binnen uw school en/of bestuur gebruik kunnen maken van Mijn Vensters. Wij raden u aan om in ieder geval jaarlijks te checken of de gebruikers nog de juiste rechten hebben en of de personen die als gebruiker staan geregistreerd nog werkzaam zijn op uw school of binnen uw bestuur. Hiermee houdt u de accounts actueel en weet u welke personen er in Mijn Vensters werken. Voor ons is het handig omdat we dan naar de juiste personen een e-mail kunnen sturen wanneer er belangrijke wijzigingen of veranderingen zijn in Mijn Vensters.  

Lees meer...

Vijf tips over het ManagementVenster 

In het ManagementVenster in mijn.vensters.nl vindt u verschillende rapportages die op een overzichtelijke wijze uw resultaten weergeven. De rapportages, met bijvoorbeeld prognosecijfers, kunt u downloaden. U heeft hiervoor wel de juiste gebruikersrechten voor nodig. Heeft u deze nog niet. Vraag deze dan aan bij de gebruikersbeheerder van uw bestuur.

De grafieken uit de rapportage kunt u gebruiken in uw eigen verantwoordingsdocumenten of in presentaties. Wilt u weten hoe u de cijfers kunt interpreteren? Bekijk de flyer met vijf tips voor het ManagementVenster. Hierin staan tips die u helpen om de cijfers te interpreteren en te gebruiken voor verantwoording.

Blijf op de hoogte. Meer informatie over Vensters PO

Planning Vensters PO april - augustus 2015

Wat kunt u de komende maanden doen voor een zo informatief en compleet mogelijk SchoolVenster? Welke activiteiten vloeien er voor u voort uit de ontwikkelingen van aankomende maanden? We hebben het voor u in één overzicht gezet. In de planning Vensters PO april - augustus 2015 ziet u onder meer wanneer u nieuwe gegevensjaren kunt publiceren, een nieuwe indicator kunt controleren, gegevens eindtoets en schooladvies kunt controleren en wanneer ‘vergelijken op scholenopdekaart.nl’ online is en wat u daarvoor kunt doen.  

Lees meer...