Over Vensters PO

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Het doel van Vensters PO is om samen met schoolbesturen en scholen te komen tot een instrument waarmee scholen:

  • de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgerichter kunnen werken
  • aan belanghebbenden verantwoording kunnen afleggen
  • informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen, onder andere met het oog op schoolkeuze.
    Lees meer...


Nieuws

Studiedag Schoolinfo

Vrijdag 13 februari 2015 is de servicedesk Vensters PO niet bereikbaar vanwege een studiedag. Maandag 16 februari helpen wij u graag verder.

Evaluatie: werk online mee aan evaluatie indicatoren

Het afgelopen jaar zijn al veel scholen aan de slag geweest met de indicatoren in Mijn Vensters en hebben daarop feedback gegeven. Ook ouders is gevraagd naar het gebruik van scholenopdekaart.nl. Aan de hand van deze ervaringen zijn er opties voor verbeteringen opgesteld. U kunt hierop tot uiterlijk 6 maart reageren via een korte online vragenlijst. Het is ook mogelijk dat projectmedewerkers u telefonisch benaderen. U kunt dit laten weten via het aanmeldformulier

Evaluatie: themabijeenkomst Eindtoets 

Op donderdagmiddag 19 februari van 13.00 - 15.30 uur bent u van harte welkom op de themabijeenkomst Eindtoets. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van de evaluatie van de indicatoren en de ontwikkelingen rondom de verplichte eindtoets. Denkt u graag mee over aanpassingen en verbeteringen, meld u dan aan voor deze themabijeenkomst Eindtoets via het aanmeldformulier. Met scholen en besturen die verhinderd zijn vanwege de voorjaarsvakantie, evalueren we desgewenst op een later moment. Gaat uw voorkeur daar naar uit? Geeft u dat dan aan ons door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Evaluatie: themabijeenkomst tevredenheidsindicatoren

In het kader van de evaluatie van de indicatoren, organiseren we op 24 maart van 10.00 tot 13.00 uur een themabijeenkomst over de tevredenheidsindicatoren. Bent u voor uw school of bestuur betrokken bij Vensters PO en wilt u graag meedenken over mogelijke verbeteringen in de tevredenheidsinformatie? Dan bent u van harte uitgenodigd. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via het aanmeldformulier.

Instructiefilmpje tevredenheidsindicatoren

In uw SchoolVenster kunt u laten zien hoe tevreden leerlingen en ouders zijn over uw school. In dit instructiefilmpje leggen we uit hoe u dit kunt doen met de indicatoren Leerlingtevredenheid en Ouders en school. Voor de rapportage Medewerkertevredenheid in het besloten ManagementVenster werkt het ophalen van tevredenheidsinformatie, in dit geval van medewerkers, op dezelfde manier.

instructie tevredenheid

Nieuw gegevensjaar laat op zich wachten

Ieder jaar ontvangt Vensters PO van DUO een bestand met leerlinggegevens op basis van de 1 oktobertelling. Met deze data voegt Vensters PO een nieuw gegevensjaar toe aan onder meer de indicatoren Aantal leerlingen en Voedingsgebied. Vanwege de aangepaste bekostigingsregels van Passend Onderwijs heeft DUO dit jaar meer tijd nodig om alles goed door te rekenen en duurt het langer voordat zij het bestand kunnen leveren. Zodra we het bestand hebben, gaan we deze gegevens uiteraard zo snel mogelijk beschikbaar maken voor u als scholen in mijn.vensters.nl. U heeft vanaf dan zes weken de tijd om de gegevens te controleren, toe te lichten en zelf al te publiceren. Daarna gebeurt dit voor alle scholen automatisch. 

Centrale publicatie definitieve gegevens eindtoets 2013-2014 volgt

Gelijktijdig met het centraal publiceren van de nieuwe leerlinggevens van DUO, zullen we de definitieve gegevens eindtoets 2013-2014 centraal publiceren. Daarmee zijn de eindtoetsgegevens 2013-2014 voor iedereen zichtbaar op de publieke site www.scholenopdekaart.nl

Lees meer...

Schrijf u nu in voor werkbijeenkomst vullen in maart of april 

Nu de indicatoren zo goed als ontwikkeld zijn, is de tijd van het vullen aangebroken. De komende maanden zetten we alles op alles om zoveel mogelijk informatie op www.scholenopdekaart.nl ingevuld te krijgen. Aansluitend daaraan kunnen we dan in mei landelijke bekendheid geven aan de site. Om u te ondersteunen bij het vullen organiseert Vensters PO verspreid door het land werkbijeenkomsten. Deze zijn gratis én efficiënt; in een dagdeel maakt u een goede start met het vullen van uw Schoolvenster en staat u goed op de kaart. Ga door naar meer informatie en de data en schrijf u snel in met het aanmeldformulier

Vensters PO: de evaluatie

Per november 2013 was het eerste deel van www.scholenopdekaart.nl voor alle ouders en belanghebbende toegankelijk. De eerste indicatoren werden gepubliceerd en daarmee stond ook uw school op de kaart. Nu, ruim een jaar later, is het tijd om de indicatoren te evalueren en ook uw ervaringen zijn daarbij van belang.

Lees meer...

Nieuw: SchoolVenster voor vso-scholen

Sinds deze maand beschikt nu ook iedere vso-school over een eigen SchoolVenster op www.scholenopdekaart.nl. De vso-scholen zijn op de site ingedeeld bij de middelbare scholen. De werkgroep vso heeft een set van elf indicatoren uitgewerkt voor dit SchoolVenster. Het gaat onder meer om: profiel van de school, belangrijke ketenpartners, waardering van de Inspectie, sociale opbrengsten, schoolondersteuningsprofiel en personeel. In de loop van dit jaar worden er nog enkele indicatoren aan toegevoegd.

Lees meer...

Brainstormmiddag ‘Gebruiken van het ManagementVenster’

Donderdagmiddag 19 maart organiseren we een brainstormmiddag rondom het ManagementVenster om deze nog bruikbaarder te maken. Iedereen die mee wil denken, is van harte welkom.

Lees meer...

Tevredenheid ouders tonen

Informatie over hoe tevreden leerlingen en ouders zijn met de school is erg gewenst. Ouders vinden dit interessante informatie en deze informatie is een mooie aanvulling op de harde cijfers in uw SchoolVenster. U kunt deze informatie in uw SchoolVenster tonen via de indicatoren ‘Ouders en school’ en ‘Leerlingtevredenheid’. Hiervoor is aan de achterkant een handige tool ingebouwd.

Lees meer...