Over Vensters PO

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Het doel van Vensters PO is om samen met schoolbesturen en scholen te komen tot een instrument waarmee scholen:

  • de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgerichter kunnen werken
  • aan belanghebbenden verantwoording kunnen afleggen
  • informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen, onder andere met het oog op schoolkeuze.
    Lees meer...


Nieuws

Nieuw gegevensjaar laat op zich wachten

Ieder jaar ontvangt Vensters PO van DUO een bestand met leerlinggegevens op basis van de 1 oktobertelling. Met deze data voegt Vensters PO een nieuw gegevensjaar toe aan onder meer de indicatoren Aantal leerlingen en Voedingsgebied. Vanwege de aangepaste bekostigingsregels van Passend Onderwijs heeft DUO dit jaar meer tijd nodig om alles goed door te rekenen en duurt het langer voordat zij het bestand kunnen leveren. Zodra we het bestand hebben, gaan we deze gegevens uiteraard zo snel mogelijk beschikbaar maken voor u als scholen in mijn.vensters.nl. U heeft vanaf dan zes weken de tijd om de gegevens te controleren, toe te lichten en zelf al te publiceren. Daarna gebeurt dit voor alle scholen automatisch. 

Centrale publicatie definitieve gegevens eindtoets 2013-2014 volgt

Gelijktijdig met het centraal publiceren van de nieuwe leerlinggevens van DUO, zullen we de definitieve gegevens eindtoets 2013-2014 centraal publiceren. Daarmee zijn de eindtoetsgegevens 2013-2014 voor iedereen zichtbaar op de publieke site www.scholenopdekaart.nl

Lees meer...

Schrijf u nu in voor werkbijeenkomst vullen in maart of april 

Nu de indicatoren zo goed als ontwikkeld zijn, is de tijd van het vullen aangebroken. De komende maanden zetten we alles op alles om zoveel mogelijk informatie op www.scholenopdekaart.nl ingevuld te krijgen. Aansluitend daaraan kunnen we dan in mei landelijke bekendheid geven aan de site. Om u te ondersteunen bij het vullen organiseert Vensters PO verspreid door het land werkbijeenkomsten. Deze zijn gratis én efficiënt; in een dagdeel maakt u een goede start met het vullen van uw Schoolvenster en staat u goed op de kaart. Ga door naar meer informatie en de data en schrijf u snel in met het aanmeldformulier

Vensters PO: de evaluatie

Per november 2013 was het eerste deel van www.scholenopdekaart.nl voor alle ouders en belanghebbende toegankelijk. De eerste indicatoren werden gepubliceerd en daarmee stond ook uw school op de kaart. Nu, ruim een jaar later, is het tijd om de indicatoren te evalueren en ook uw ervaringen zijn daarbij van belang.

Lees meer...

Brainstormmiddag ‘Gebruiken van het ManagementVenster’

Donderdagmiddag 19 maart organiseren we een brainstormmiddag rondom het ManagementVenster om deze nog bruikbaarder te maken. Iedereen die mee wil denken, is van harte welkom.

Lees meer...

Nieuw: SchoolVenster voor vso-scholen

Sinds deze maand beschikt nu ook iedere vso-school over een eigen SchoolVenster op www.scholenopdekaart.nl. De vso-scholen zijn op de site ingedeeld bij de middelbare scholen. De werkgroep vso heeft een set van elf indicatoren uitgewerkt voor dit SchoolVenster. Het gaat onder meer om: profiel van de school, belangrijke ketenpartners, waardering van de Inspectie, sociale opbrengsten, schoolondersteuningsprofiel en personeel. In de loop van dit jaar worden er nog enkele indicatoren aan toegevoegd.

Lees meer...

Tevredenheid ouders tonen

Informatie over hoe tevreden leerlingen en ouders zijn met de school is erg gewenst. Ouders vinden dit interessante informatie en deze informatie is een mooie aanvulling op de harde cijfers in uw SchoolVenster. U kunt deze informatie in uw SchoolVenster tonen via de indicatoren ‘Ouders en school’ en ‘Leerlingtevredenheid’. Hiervoor is aan de achterkant een handige tool ingebouwd.

Lees meer...

Laat uw gemeente scholenopdekaart.nl promoten

U kunt uw SchoolVenster op diverse manieren promoten. Bijvoorbeeld via uw nieuwsbrief en schoolgids (naar voorbeeldtekst) of door middel van een banner op uw website (naar instructie). Ook zijn er steeds meer gemeentes, die een link opnemen op hun website (zie bijvoorbeeld de website van de gemeente Groningen). Wilt u dat ook? Kaart dit dan aan bij uw gemeente. 

Instructiefilmpje 'Zo werkt Mijn Vensters'

Iedereen die al eens gewerkt heeft in Mijn Vensters is het er over eens: de gebruiksvriendelijkheid is hoog. Dit houdt de drempel laag om er mee te werken. Voor wie de eerste stap nog moet nemen, is bijgaand instructiefilmpje 'Zo werkt Mijn Vensters'. In enkele minuten wordt uitgelegd hoe het systeem in de basis werkt en kunt u aan de slag.

 instructiefilmpje

Klanttevredenheidsonderzoek servicedesk Schoolinfo

Op 1 december is een klanttevredenheidsonderzoek over de dienstverlening van de servicedesk van start gegaan. Schoolinfo vindt het belangrijk om klanten goed van dienst te zijn als zij met vragen bij de servicedesk komen. Daarom horen wij graag van u hoe u denkt over de dienstverlening van de servicedesk. Wilt u hiervoor onze vragenlijst invullen? U kunt dit doen via deze link. Het beantwoorden van de vragen vergt maximaal vijf minuten van uw tijd. Met uw feedback kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren en er naar streven u optimaal van dienst te zijn. 

Scholen vergelijken voor schoolkeuze

Momenteel werkt het project Vensters PO aan de mogelijkheid om binnen scholenopdekaart.nl een aantal scholen naast elkaar te houden. Voor ouders die voor een schoolkeuze staan, biedt dit de mogelijkheid om scholen te vergelijken. Onderwerpen die dan bijvoorbeeld interessant zijn, zijn: aantal leerlingen, algemene gegevens school, oudertevredenheid, schooltijden, informatie over opvang, resultaten eindtoets, profiel van de school, het schoolondersteuningsprofiel en leerlingtevredenheid. In de volgende nieuwsbrief informeren we u verder over dit schoolkeuze-gedeelte op scholenopdekaart.nl en kunnen we naar verwachting tonen hoe het er uit gaat zien.  

Pilotfase Vensters PO afgerond

Voor de ontwikkeling van de indicatoren is er intensief samengewerkt met scholen in pilots. De pilotscholen hebben gedurende de ontwikkeling de conceptversies van de indicatoren beoordeeld en getest. Alle feedback is gebruikt bij het definitief maken van de indicatoren, waarna ze beschikbaar gesteld zijn voor alle scholen. Nu de ontwikkeling van indicatoren ten einde lopen, kunnen we de pilotfase afronden en bedanken we alle pilotscholen alvast vanaf deze plek voor hun bijdrages.