Over Vensters PO

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Het doel van Vensters PO is om samen met schoolbesturen en scholen te komen tot een instrument waarmee scholen:

  • de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgerichter kunnen werken
  • aan belanghebbenden verantwoording kunnen afleggen
  • informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen, onder andere met het oog op schoolkeuze.
    Lees meer...


Nieuws

Online campagne Scholenopdekaart.nl

In juni is de online campagne voor Scholenopdekaart.nl richting ouders gelanceerd. Om www.scholenopdekaart.nl onder de aandacht te brengen is ervoor gekozen om Facebook en Twitter in te zetten. Dit houdt in dat we via beide kanalen- doelgroep ouders van kinderen tussen 2 en 12 jaar - informatie geven over www.scholenopdekaart.nl, onderwijs, ontwikkeling en ouderschap.

Lees meer...

Staat u in het nieuwe schooljaar goed op Scholenopdekaart.nl?

Op dit moment hebben ruim 2500 scholen het SchoolVenster voor een groot gedeelte gevuld. Heeft u uw SchoolVenster nog niet gevuld? Zorg ervoor dat u in het nieuwe schooljaar met een goed gevuld SchoolVenster op Scholenopdekaart.nl staat.

Om goed op Scholenopdekaart.nl te staan, is het belangrijk dat u ook de decentrale indicatoren zoveel mogelijk publiceert en waar nodig een toelichting schrijft bij de indicatoren. Ouders zullen de site gebruiken om scholen met elkaar te vergelijken. Zorg ervoor dat de indicatoren die mee worden genomen in het vergelijkendeel in ieder geval zijn gevuld. Lees hier om welke indicatoren het gaat en hoe u als school positief kan opvallen.

Houd uw account actueel

Ben u gebruikersbeheerder dan kunt u in Mijn Vensters aangeven welke personen binnen uw school en/of bestuur gebruik kunnen maken van Mijn Vensters. Wij raden u aan om in ieder geval jaarlijks te checken of de gebruikers nog de juiste rechten hebben en of de personen die als gebruiker staan geregistreerd nog werkzaam zijn op uw school of binnen uw bestuur. Hiermee houdt u de accounts actueel en weet u welke personen er in Mijn Vensters werken. Voor ons is het handig omdat we dan naar de juiste personen een e-mail kunnen sturen wanneer er belangrijke wijzigingen of veranderingen zijn in Mijn Vensters.  

Lees meer...

Vijf tips over het ManagementVenster 

In het ManagementVenster in mijn.vensters.nl vindt u verschillende rapportages die op een overzichtelijke wijze uw resultaten weergeven. De rapportages, met bijvoorbeeld prognosecijfers, kunt u downloaden. U heeft hiervoor wel de juiste gebruikersrechten voor nodig. Heeft u deze nog niet. Vraag deze dan aan bij de gebruikersbeheerder van uw bestuur.

De grafieken uit de rapportage kunt u gebruiken in uw eigen verantwoordingsdocumenten of in presentaties. Wilt u weten hoe u de cijfers kunt interpreteren? Bekijk de flyer met vijf tips voor het ManagementVenster. Hierin staan tips die u helpen om de cijfers te interpreteren en te gebruiken voor verantwoording.

Planning Vensters PO april - augustus 2015

Wat kunt u de komende maanden doen voor een zo informatief en compleet mogelijk SchoolVenster? Welke activiteiten vloeien er voor u voort uit de ontwikkelingen van aankomende maanden? We hebben het voor u in één overzicht gezet. In de planning Vensters PO april - augustus 2015 ziet u onder meer wanneer u nieuwe gegevensjaren kunt publiceren, een nieuwe indicator kunt controleren, gegevens eindtoets en schooladvies kunt controleren en wanneer ‘vergelijken op scholenopdekaart.nl’ online is en wat u daarvoor kunt doen.  

Lees meer...

Blijf op de hoogte. Meer informatie over Vensters PO