Over Vensters PO

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Het doel van Vensters PO is om samen met schoolbesturen en scholen te komen tot een instrument waarmee scholen:

  • de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgerichter kunnen werken
  • aan belanghebbenden verantwoording kunnen afleggen
  • informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen, onder andere met het oog op schoolkeuze.
    Lees meer...


Nieuws

Extra nieuwsbericht Resultaten Eindtoets

Eerder deze week kondigden wij aan dat u vanaf 31 augustus de definitieve resultaten op de eindtoets kon publiceren op Scholenopdekaart.nl. Vandaag bereikte ons via OCW echter het bericht dat deze gegevens nog niet de status ‘definitief’ hebben gekregen, omdat ‘herzien advies’ nog onvoldoende ingevuld is. In het najaar levert DUO een nieuw bestand met definitieve eindtoetscijfers en schooladviezen aan.

Wij raden u daarom het volgende aan:

Heeft u na 17 juli wel wijzigingen aangeleverd in BRON? Wij adviseren u dan om de indicator “Resultaten eindtoets’ nog niet te publiceren, om dubbel werk te voorkomen. Wanneer in november de definitieve gegevens beschikbaar komen kunt u deze controleren, toelichten en publiceren. U hoeft nu dus niets te doen.

Heeft u na 17 juli geen wijzigingen meer aangeleverd in BRON? U kunt de indicator ‘Resultaten eindtoets’ wel vast publiceren op scholenopdekaart.nl. Echter, wanneer in november de definitieve gegevens beschikbaar komen zult u deze nogmaals moeten controleren, toelichten en publiceren. Heeft u geen zin in dubbel werk, wacht dan de definitieve cijfers van november af.

Foutje ontdekt?
Mocht u op dit moment nog onjuistheden in de eindtoetscijfers tegenkomen in mijn.vensters.nl dan kunt u tot uiterlijk vrijdag 25 september uw wijzigingen doorvoeren in BRON. Deze aangepaste gegevens kunt u dan eveneens in november zichtbaar maken op Scholenopdekaart.nl.

Oproep van DUO omtrent ‘herzien advies’ en ‘schooladvies’ in BRON
Indien een leerling van uw school afgelopen jaar hoger heeft gescoord dan werd verwacht naar aanleiding van het schooladvies, moest u in overleg met de ouders/ verzorgers en de leerling het oorspronkelijk gegeven advies heroverwegen. Indien het advies naar boven werd bijgesteld diende u dit ook aan te geven in BRON.

Heeft u bij een leerling het advies naar boven bijgesteld? Wissel deze gegevens dan uit met BRON door ook het herziene advies in uw LAS te registreren. LET OP: u dient niet het oorspronkelijke advies te overschrijven, het is van belang dat ook dit advies in BRON geregistreerd blijft.

Namens DUO vragen wij u om in uw LAS te controleren of u eventueel herziene adviezen van leerlingen op de juiste manier heeft geregistreerd. Heeft u nog vragen over het uitwisselen van het herziene schooladvies? Kijk dan in de kennisbank van BRON of neem contact op met de helpdesk BRON.

Beheer Scholenopdekaart.nl voortaan bij Kennisnet

Het project Vensters PO is klaar. Het resultaat: de voltooiing van de website Scholenopdekaart.nl, een gebruiksvriendelijk programma waar ouders informatie over scholen in de buurt kunnen vinden. Dertig procent van de scholen staat online met aanvullende informatie. De komende periode is de beurt aan de resterende scholen om aanvullende informatie te publiceren. Zij kunnen daarbij ondersteuning krijgen van de PO-Raad en Kennisnet. Informatie over Scholenopdekaart.nl kunt u vanaf 1 september vinden op de website van de PO-Raad en op vensters.nl.

Uw inbreng in Scholenopdekaart.nl was zeer waardevol

Zoals u inmiddels heeft kunnen lezen zal met ingang van 1 september 2015 Scholenopdekaart.nl aan Kennisnet en de PO-Raad worden overgedragen. Met deze overgang komt er een einde aan de opdracht voor Schoolinfo en dus aan onze werkzaamheden. Projectleider Jessica Teunissen zal haar werkzaamheden voor Scholenopdekaart.nl bij de PO-Raad voorzetten. Namens het hele projectteam willen wij u in ieder geval hartelijk bedanken voor uw inbreng bij het ontwikkelen van Scholenopdekaart.nl gedurende de afgelopen jaren. Zonder u was het ons nooit gelukt dit product zo goed aan te laten sluiten op de wensen van het veld en transparantie en vergelijking van scholen mogelijk te maken.  We hebben er vertrouwen in dat de PO-Raad in samenwerking met Kennisnet een mooi vervolg aan de ontwikkeling van Scholenopdekaart.nl zal geven. 

Nieuwe contactgegevens Scholenopdekaart.nl vanaf 1 september

Voor vragen over technische ondersteuning, beheer, en vullen van uw SchoolVenster kunt u vanaf 1 september terecht bij Kennisnet.
Telefoonnummer: 0800 321 22 33
E-mailadres: servicedesk@kennisnet.nl

Tot en met maandag 31 augustsus staat de servicedesk van Schoolinfo u graag te woord.

De definitieve eindtoetsresultaten publiceren op scholenopdekaart.nl

De definitieve resultaten op de eindtoets van alle scholen staan naar verwachting 31 augustus in Mijn Vensters en zijn dan klaar om gepubliceerd te worden. Log in via mijn.vensters.nl, ga naar de indicator Resultaten eindtoets, controleer en publiceer de meest actuele gegevens. Met de invoering van de verplichte eindtoets is er een aantal veranderingen doorgevoerd waar wij u graag op wijzen. 

Lees meer...

Geef feedback op nieuwe managementrapportages Doorstroom naar vervolgonderwijs

Op 31 augustus komen twee nieuwe rapporten beschikbaar in het ManagementVenster over de PO-VO overgang. Er is een rapport op schoolniveau en een rapport op bestuursniveau. Beide rapporten zijn nog in ontwikkeling, uw feedback is welkom, zodat wij deze verder kunnen ontwikkelen. U kunt uw reactie aan ons doorgeven via de vragenlijst op de pagina in het ManagementVenster waar u het rapport downloadt.

Lees meer...

Rapport Opbrengstgericht werken in uw ManagementVenster

In uw ManagementVenster is vanaf eind augustus het rapport Scan Opbrengstgericht werken beschikbaar. Het rapport biedt voor de school inzage in de resultaten van de scan Opbrengstgericht werken voor een school.

Lees meer...

Rapport gevuldheid scholen

Voor bestuurders is het bestuursrapport Publicatiestatus en gevuldheid scholen in het ManagementVenster te downloaden. Dit rapport geeft u snel en eenvoudig inzicht in de gevuldheid per school, maar ook per indicator. 

Schermafbeelding 2015 08 24 om 10.59.58

Vensters PO workshop op conferentie Antwoorden bij Verantwoorden

Op 23 september organiseert het Ministerie van OCW in samenwerking met alle branche-organisaties en de Vereniging van toezichthouders in het onderwijs een grote conferentie. De conferentie Antwoorden bij Verantwoorden is voor iedereen die betrokken is bij de financiële functies in het onderwijs. Vensters PO verzorgt op deze conferentie een workshop waarin u inzicht krijgt hoe u zich kunt verantwoorden met behulp van Vensters PO. 

Lees meer...

Blijf op de hoogte. Meer informatie over Vensters PO